Les også:

- Mitt råd er det samme til foreldre som til eksperter: La være å se på om det er best hjemme eller i barnehagen, men se på det enkelte barnet, sier Jesper Juul, familieterapeut og skribent - blant annet i A-magasinet.

- Foreldre og førskolelærere blir blinde på hver sine områder. Derfor må flere parter gå sammen for å se hva som er best mulig for det enkelte barn, sier han.

Juul viser til det som står i artikkelen om at de yngste barnas nivå av stresshormonet kortisol er dobbelt så høyt for barnehagebarn, som for hjemmeværende barn.

- Etter at vi begynte å sende flere barn i pedagogiske institusjoner, har vi sett to utviklingstrekk som ikke er hyggelige. Det ene er at barn mangler sosial kompetanse når de begynner på skolen. Det andre er at en veldig stor del av barna er "ute av seg selv", som vil si at de er avhengige av ekstra stimuli.

- Jeg synes det er rart at det ikke er blitt undersøkt om barnehagen er en faktor. Dette har blitt en diskusjon om foreldre handler rett eller galt ved å ha dem i barnehage eller hjemme.

Tviler

- Jeg har vanskelig for å tro at det er skadelig for små barn å være i en god barnehage, sier Jan-Erik Johansson, professor i barnepedagogikk ved Høgskolen i Oslo. - Små barn kan ha stor glede av en god barnehage, sier han.
Men hvis avdelingene i barnehagene blir større, og gjennomtrekket av personale

stort, så er det problematisk. Personalet trenger også kompetanse om små barn, sier han.

- Jeg undrer meg over bakgrunnen for uttalelsene om at små barn tar skade av å gå i barnehagen. Det som finnes av materiale om barns stressnivåer i barnehagen er små studier, og konklusjonene er ikke er entydige.

Stress

- Forskning som viser at små barn blir stresset når de begynner barnehage betyr ikke at barnehagene må stenges, men at vi må fokusere de aller minste og ha små barnegrupper og gode rutiner da barna begynner i barnehagen.

Johansson peker på at barn er like forskjellige som voksne, og reagerer ulikt på forskjellige situasjoner.

- Og da viser forskning at særlig de aller minste trenger tid til en god introduksjon når de begynner i barnehagen. Her kan barnehagen bli bedre, mener professoren.

Ny tanke

Han sier at det ikke er noen tvil om at barn trenger voksne personer å knytte seg til. Men at dette bare skal være mor er eventuelt en ny tanke.- Det har alltid vært flere enn mor involvert i barnas oppdragelse. Det vi tenker på som den tradisjonelle husmoren er et relativt nytt fenomen som oppsto rundt 1950-tallet. Før den tid var det for mange vanlig å ha barnepiker eller annet barnepass som søsken eller bestemødre.

- Historisk sett er dette en ganske avgrenset periode, og også tidligere kan kontakten mellom mor og barn ha vært avgrenset, sier Johansson.- I stedet for å diskutere om det er bra eller dårlig for små barn å gå i barnehagen, bør man heller diskutere hvordan kvaliteten i barnehagen for disse barna skal se ut. Og jeg etterlyser en diskusjon om barnehagens rolle i en ganske ny situasjon, der kvinnene både studerer, jobber og føder barn.

- Man snakker som om alle barn, foreldre og barnehager er identiske, man må se på variasjonen og legge opp barnehagene etter det, og bruke små barnegrupper og kompetent personale sier Johansson.

Komplekst

- Opphold i barnehager for små barn har komplekse psykologiske og adferdsmessige effekter, både hjemme og i barnehagen, sa Michael E. Lamb, forsker ved Cambridge-univeritetet, under en konferanse på Kypros i slutten av februar.

Han kommer til en lignende konklusjon som Jan-Erik Johansson.- Mistilpasset oppførsel hos barn som tilbringer mye tid i barnehagen er ikke en direkte følge av at det er andre enn foreldrene som passer barnet. Det er heller et resultat av at hverken foreldrene eller de barnehageansatte er i stand til å demme opp for stress som oppstår i noen barnehagesettinger, sa han.