MÅL OG METODER

Mål og metoder for hverdagsaktiviteter

 

AKTIVITET

MÅL

METODE

LEVERING

Barn og foreldre skal føle seg velkommen og få en god start

på dagen.

* Ta imot på en koselig måte

* Foreldre følger inn og kler av         barnet

* Foreldre sier ”ha det” og gir en kos

SAMLINGSSTUND

 

Barnet skal oppleve et trygt og koselig fellesskap der de kan,

vil og tør delta.

* Sang / sangleker

* Kims lek

* Rim og regler

* Bevegelser

* Humor/glede

* En god prat

MÅLTID

Barnet skal innøve sunne   spisevaner og bordskikk i en hyggelig atmosfære.

* Dekke bordet sammen med barna

* Synge for maten

* Gi barna mulighet til å smøre mat selv

* Sitte rolig ved bordet når man spiser

* Takke for maten

* Prate rolig sammen

SOVE / HVILE

 

Barnet skal få nok  ro og hvile  i løpet av dagen.

* Legge til rette for god sove / hvileplass

* Samarbeide med foreldre om sove- / hvilebehov

* Høre en historie/ rolig musikk

STELL / BLEIESKIFT /   DO-BESØK

Barnet skal føle seg trygg på bleieskift/do-situasjonen.

 

Barnet skal lære gode rutiner for  god hygiene.

* Bleieskift//dobesøk skal foregå i en god og rolig atmosfære

* Vaske hender etter do-besøk, og når vi har vært ute

LEK INNE / UTE

 

 

Barnet skal få muligheten til å:

* Utvikle fantasi

* Lære å ta initiativ

* Lære å samarbeide

* Gis anledning til å bearbeide følelser og opplevelser

* Utvikle god kroppsbeherskelse

* Lære å trives ute i frisk luft

og i ulike værtyper

* Ha tilgang på inspirerende og utviklende leker

* Gi rom for at barnet selv kan velge lek / aktivitet

* Gi litt rom for at barna får ordne opp i konflikter selv.

* Nærværende voksne

* Bruke nærmiljøet

* Gå turer

* Være mye ute og bruke naturen i lek.

AV- OG PÅKLEDNING

Barnet skal lære å kle av / på

seg selv

* Sette av god tid

* Gi ros / oppmuntring

 

| Svar

Nyeste kommentarer

05.09 | 10:03

Vil på det varmeste anbefale denne barnehagen. Vi har en datter som går i bhg der. Bente og Marianne er to engasjerte damer, som genuint bryr seg om barna.

26.08 | 14:35

We love you guys!! both of you (Bente and Marianne) are such good people with so much positive energy. My daughter enjoys herself and feels safe with you.

20.01 | 08:54

Beklager, men jeg ser at siden som heter "Kontakt oss" ligger innunder Gjestebok. Der er både e-post og telefonnr. Jeg skal endre dette med en gang

14.12 | 22:43

Hei, hvor finner jeg mail adressen og telefon nummeret deres her? Mvh Kjell