FAGOMRÅDER

Fagområder

 

Rammeplanen legger vekt på at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. Rammeplanen deler det pedagogiske innholdet inn i 7 fagområder. Disse fagområdene vil som oftest være med i, og gli over i hverandre, både i hverdagsaktivitetene våre og de spesielle temaene vi tar opp.

 

 

Vi føler at mange av disse fagområdene er ting som er godt integrert i hverdagen vår. Derfor ønsker vi å jobbe med et overordna mål, der vennskap og verdier står i fokus. Dette er noe vi er veldig opptatt av, og ønsker å formidle en positiv og god måte å møte verden og hverandre på. Vi tror at det speiler et barns væremåte, hvordan det blir møtt av voksne og andre barn. Rolige, tydelige, engasjerte og positive voksne, som ser hvert enkelt barn og deres individuelle behov, vil kunne snu mye "uønsket " oppførsel hos barna og gjøre dem rolige og trygge.

Kommunikasjon, språk, tekst og bilde:
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap, noe som kan være både muntlig språk og kroppsspråk.

Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk.

Vi leser enkle bøker, prater om bilder vi ser og har samlingsstund, med f.eks. en værkalender. I tillegg er det viktig med mye ros og kos.

 
Kropp, bevegelse mat og helse:

Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Vi går tur i ulikt terreng, danser, klatrer,  og bruker hinderløyper og lærer om kroppsdeler gjennom sang og prat.

Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er viktig for å ha en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse.

Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Vi reiser på turer, maler, tegner, lager bilder og bygger. Vi bruker også musikk, dans og drama og har instrumenter barna kan bruke.

 

     Natur, miljø og teknologi

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktivitet til alle årstider og i all slags vær, og vi undrer oss sammen med barna over små detaljer i naturen. Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med og tar vare på planter, dyr og landskap. Vi tar barna med på sortering av søppel og viser dem at søppel ikke skal bli liggende ute i naturen.

Og teknikken får de gjennom konstruksjonslek med klosser, byggetårn, puttekasse og lignende.

 

Etikk, religion og filosofi:
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og preger verdier og holdninger.
Gi rom for/lytte til barnas egne meninger.

 

Nærmiljø og samfunn:
Barns medvirkning i barnehagen og barnehagens turer i nærmiljøet, er første skritt for å bli kjent med samfunnet. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Vi er bevisste på lik behandling av gutter og jenter, men gjør forskjell i forhold til personligheter.


     Antall, rom og form
     Barn er tidlig opptatt av tall og telling og de utforsker
     rom og form og ser sammenhenger. Gjennom lek og
     hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske
     kunnskaper. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre
     barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god
     stimulering. Vi snakker om former og farger, vi teller
     sammen med barna og
pusler puslespill.

 

| Svar

Nyeste kommentarer

05.09 | 10:03

Vil på det varmeste anbefale denne barnehagen. Vi har en datter som går i bhg der. Bente og Marianne er to engasjerte damer, som genuint bryr seg om barna.

26.08 | 14:35

We love you guys!! both of you (Bente and Marianne) are such good people with so much positive energy. My daughter enjoys herself and feels safe with you.

20.01 | 08:54

Beklager, men jeg ser at siden som heter "Kontakt oss" ligger innunder Gjestebok. Der er både e-post og telefonnr. Jeg skal endre dette med en gang

14.12 | 22:43

Hei, hvor finner jeg mail adressen og telefon nummeret deres her? Mvh Kjell