GLEDE, HUMOR OG SELVTILLIT

 

Glede og humor

 

Leken skal gi barna glede. Barn leker først og fremst fordi det er morsomt å leke. Både i lek og andre aktiviteter ønsker vi å ta vare på og gi barnas glede og humor gode vilkår. Ros, oppmuntring og følelsen av mestring gleder barna.

Humor gir livsglede og overskudd og fremmer skapergleden og lysten til lek. Humor er en væremåte, og i likhet med leken, en livsform som er et mål i seg selv. Vi voksne skal vise at vi setter pris på barnas humor og fantasi. Det styrker selvbildet å vite at en kan glede andre.Vi skal være både delaktige og lyttende i forhold til barnas humor, og hjelpe dem til å utvikle den. Også på dette er vi voksne barnas forbilder. Humoren skal tas vare på, for glade barn og voksne er en forutsetning for godt samvær! 

 

Selvtillit

 

God selvtillit og et positivt selvbilde er viktig for å kunne hevde egne meninger og stå frem med disse.I dagens samfunn har dette blitt en viktig egenskap. Bruk av bl.a.forming, fysisk bevegelse, sang og musikk er viktige arbeidsmetoder i en slik sammenheng. Ved å gi relevant positiv tilbakemelding til barna, vil vi være med på å danne grunnlaget for utvikling av god selvtillit

Å se positivt på hvert enkelt barn og gi dem en god følelse av mestring, gjør mye for barna og deres tro på seg selv. 

 

 

 

 

 

 

9

| Svar

Nyeste kommentarer

05.09 | 10:03

Vil på det varmeste anbefale denne barnehagen. Vi har en datter som går i bhg der. Bente og Marianne er to engasjerte damer, som genuint bryr seg om barna.

26.08 | 14:35

We love you guys!! both of you (Bente and Marianne) are such good people with so much positive energy. My daughter enjoys herself and feels safe with you.

20.01 | 08:54

Beklager, men jeg ser at siden som heter "Kontakt oss" ligger innunder Gjestebok. Der er både e-post og telefonnr. Jeg skal endre dette med en gang

14.12 | 22:43

Hei, hvor finner jeg mail adressen og telefon nummeret deres her? Mvh Kjell