OM FAMILIEBARNEHAGER/ÅRSPLAN

Om familiebarnehager

En familiebarnehage er en alternativ måte å drive barnehage på i forhold til en tradisjonell heldagsbarnehage. Virksomheten, og omsorgen for det enkelte barn, er lagt til private hjem der 1 – 2 assistenter har ansvaret for opptil 10 barn (inklusive egne), med pedagogisk veiledning av en førskolelærer.

Alle hjem som skal brukes til barnehagedrift, må gjennom en godkjenning og foreta sikringstiltak i henhold til gjeldende regler og bestemmelser.

Familiebarnehager har den fordelen at overgangen fra hjemmet og ”ut i den store verden” blir tryggere for de minste barna. De kommer til et annet hjem med de samme voksne som tar imot dem hver dag, og barnegruppen er liten. Dette gir ekstra gode forhold for et godt samspill mellom barna og barn – voksen.

Arbeidet i hjemmet integreres i det pedagogiske arbeidet og barna får være med å hjelpe til med en del av det. Det er også lettere å være fleksibel i forhold til dagsrytme og aktiviteter når det er nødvendig eller ønskelig.

Årsplan

En årsplan er en arbeidsplan for alle ansatte i familiebarnehagen, og skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av daglige rutiner, aktiviteter og temaer. Den skal hjelpe foreldrene til å få et bedre innsyn i familiebarnehagens arbeid og aktiviteter, og dermed fremme et nært og godt samarbeid mellom foreldre og ansatte.

 Den skal også gi informasjon om familiebarnehagens pedagogiske arbeid til offentlige etater og andre interesserte.

| Svar

Nyeste kommentarer

05.09 | 10:03

Vil på det varmeste anbefale denne barnehagen. Vi har en datter som går i bhg der. Bente og Marianne er to engasjerte damer, som genuint bryr seg om barna.

26.08 | 14:35

We love you guys!! both of you (Bente and Marianne) are such good people with so much positive energy. My daughter enjoys herself and feels safe with you.

20.01 | 08:54

Beklager, men jeg ser at siden som heter "Kontakt oss" ligger innunder Gjestebok. Der er både e-post og telefonnr. Jeg skal endre dette med en gang

14.12 | 22:43

Hei, hvor finner jeg mail adressen og telefon nummeret deres her? Mvh Kjell