Samarbeid mellom hjem og barnehage

Samarbeid mellom hjem og barnehage

 

Barnehageloven § 1: formål

 

«Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings – og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem»

 

Barnehagen skal legge til rette for god dialog og samarbeid med foreldrene. Dette gjør vi gjennom  daglig uformell kontakt og mer formelt gjennom barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Foreldre skal være trygge på at de får informasjon om barnets trivsel og utvikling i barnehagen. Foreldre skal også kunne medvirke i barnets tilrettelagte tilbud. Både foreldre og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag det er barnehagens oppgave å forvalte.

 

Dette skal vi gjøre:

 

  • ha daglig uformell kontakt og dialog med foreldrene ved levering og henting
  • tilby 2 foreldresamtaler i året, det vi snakker om barnets trivsel og utvikling.                            Ved behov kan flere samtaler tilbys.
  • ha gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barna
  • gi foreldre mulighet til å stille spørsmål og drøfte saker knyttet til barnets trivsel, samt barnehagens pedagogiske virksomhet
  • være lydhøre for foreldrenes forventninger selv om det skulle innebære kritikk
  • gi foreldre medvirkning på barnehagens virksomhet gjennom deltagelse i samarbeidsutvalg (SU)
  • gi foreldre nødvendig informasjon om begrunnelser for barnehagens virksomhet og invitere foreldre til medvirkning

 

Foreldremøte holdes hver høst og vår. Ulike arrangement med foreldre, barn og personalet gjennomføres i løpet av året, dette kan være sommerfest, Luciafeiring og 17. mai feiring.

| Svar

Nyeste kommentarer

05.09 | 10:03

Vil på det varmeste anbefale denne barnehagen. Vi har en datter som går i bhg der. Bente og Marianne er to engasjerte damer, som genuint bryr seg om barna.

26.08 | 14:35

We love you guys!! both of you (Bente and Marianne) are such good people with so much positive energy. My daughter enjoys herself and feels safe with you.

20.01 | 08:54

Beklager, men jeg ser at siden som heter "Kontakt oss" ligger innunder Gjestebok. Der er både e-post og telefonnr. Jeg skal endre dette med en gang

14.12 | 22:43

Hei, hvor finner jeg mail adressen og telefon nummeret deres her? Mvh Kjell